Lité podlahy

29.3.2018 @ 22:48

Směs na lité podlahy se na místo určení převáží v autodomíchávači. Je již připravena pro použití a smíchána s vodou. Směs se rozlije na určené místo. Rovný povrch se tak vytvoří samovolně, a ještě dokonce 3 hodiny po vylití lze povrch upravit a dorovnat.
Chodit se po této podlaze dá již po 24hodinách. Lité podlahy tak zkracují čas rekonstrukce bytu nebo domu. Druhým způsobem aplikace je smíchání suché směsi s vodou až na místě realizace, a její vylití. Pod tuto podlahu se umísťuje tepelná izolace, kterou nepodlahový polystyren, a kročejová izolace, vše probíhá podle platných norem.

Přípravy před vylitím

Před vylitím lité podlahy se místnost musí připravit. Připevní se dilatační páska podél stěn a položí se separační folie. Ta zamezí zatečení materiálu do nežádoucích míst.

Author